bảo hành chất lượng

cam kết chất lượng

Một. chỉ các bộ phận mới và nguyên bản;
b. bảo hành 12 tháng
c. không có hàng giả: nếu bất kỳ bộ phận nào được phát hiện là hàng giả, chúng tôi chấp nhận trả lại hoặc thay thế vô điều kiện.

Top